پنج شنبه ٥ آذر ١٣٩٤

درباره ما

  
تازه ها
 
 
نشست ها آتی
 عنوان

تاریخ برگزاری

    آخریـــن اخــبـار
گزارش تصویری

سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت(ادامه)
 
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران خبر داد:

ایجاد زیر ساخت های سیستم هوشمند داشبورد مدیریتی در صنعت نفت(ادامه)

بایگانی اخبار