چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٣

درباره ما

     آخریـــن اخــبـار
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران خبر داد:

ایجاد زیر ساخت های سیستم هوشمند داشبورد مدیریتی در صنعت نفت(ادامه)
 
با حضور مدیرعامل شركت ملی نفت ایران

همایش اختتامیه پروژه های معماری سازمانی و برنامه راهبردی برگزار شد(ادامه)

بایگانی اخبار