دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
به منظور ورود به سیستم لطفا شماره شناسایی و تاریخ تولد خود را با فرمت yymmdd به ترتیب به عنوان نام کاربر و کلمه عبور وارد نمایید.
  نام کاربر  
  کلمه عبور  

    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار