پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار (Business Process Management System)


شرح:

حصول BPR مبتنی بر فاوا در کلیه فرایندهای زنجیره ارزش در حوزه بالا دستی صنعت نفت


محدوده:

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه


وضعیت:

در مرحله تدوین طرح و بررسی های اولیه جهت تدوین ساختار مناسب به دستور هیئت محترم دولت و نیاز عدیده شرکت ملی نفت ایران


نحوه تامین بودجه:

از طریق مستقیم یا پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار