پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه‌های نوین فنی / مهندسی (Oil & gas Industry Technical & Engineering New Systems)


شرح:

این سامانه ها صرفاً برای بالادستی صنعت نفت به منظور افزایش کارایی و بهبود امور EDP به کارگرفته می شوند


محدوده:

بالادستی و پایین دستی صنعت نفت


وضعیت:

بازنگری و ارتقا سامانه ها به نسخ جدید و تکمیل و توسعه موارد نوین


نحوه تامین بودجه:

از طریق مستقیم یا پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار