پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 توسعه خدمات دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی (E-Government & E-Commerce)


شرح:

مطابق برنامه پنجم توسعه و رسالت کلان صنعت نفت بخصوص در حوزه بالادستی عاملی برای توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در بکارگیری و توسعه خدمات خواهد بود.


محدوده:

صنعت نفت


وضعیت:

استقرار مکاتبات و طراحی برای گردش کار الکترونیکی و دولت الکترونیکی


نحوه تامین بودجه:

از طریق مستقیم یا پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار