چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 توسعه خدمات دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی (E-Government & E-Commerce)


شرح:

مطابق برنامه پنجم توسعه و رسالت کلان صنعت نفت بخصوص در حوزه بالادستی عاملی برای توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در بکارگیری و توسعه خدمات خواهد بود.


محدوده:

صنعت نفت


وضعیت:

استقرار مکاتبات و طراحی برای گردش کار الکترونیکی و دولت الکترونیکی


نحوه تامین بودجه:

از طریق مستقیم یا پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار