شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 طرح جامع معماری امنیت فاوای نفت (ICT Security Master Plan)


شرح:

امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان سامانه ای یکپارچه دارای اجزای متعددی منجملهی دستور العمل ها، افراد، امور فنی و غیره می باشد که در قالب یک معماری کلان و نظام مند در فاوای نفت در حال پیگیری و انجام می باشد.


محدوده:

بالادستی صنعت نفت


وضعیت:

در مرحله تدوین طرح و بررسی های اولیه


نحوه تامین بودجه:

صرفاً داخلیبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار