شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه کارت امتیازی متوازن (Balanced Scored Card System)


شرح:

از جمله نظام های نوین مدیریتی برای همسویی استراتژی ها تا سطح عملیات و سامانه ای برای ارزیابی عملکرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات اساسی در خصوص شناسایی و استقرار را در دست دارد.


محدوده:

فاوای نفت (در حال حاضر)


وضعیت:

آغاز استقرار در فاوای نفت


نحوه تامین بودجه:

تاکنون داخلی با امکان از طریق پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار