شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه اطلاعات بالادستی


هدف : ذخیره و بازیابی کلیه اطلاعات تولید شده در حوزه های مختلف بالادستی نفت که شامل زمین شناسی، حفاری، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، مهندسی مخزن، مهندسی بهره برداری و تاسیسات سطح الارضی می‌باشد.

گستره و حجم فعالیت : کلیه میادین نفت و گاز کشور که در مراحل اکتشافی، توسعه و تولید می‌باشند.

نوع اجراء : بصورت پیوسته (Online) امکان تغذیه اطلاعات از سر چاهها و مناطق عملیاتی وجود دارد.

ذینفعان داخل سازمان : حوزه بالادستی صنعت نفت شامل مدیریت اکتشاف، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی مناطق مرکزی، شرکت فلات قاره، مهندسی و توسعه نفت، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، مدیریت پژوهش و فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت نفت خزر و شرکت نفت و گاز پارس

ذینفعان خارج از سازمان : کلیه شرکتهای پیمانکار که پروژه‌های بالادستی را اجرا می‌نمایند.

سال شروع بهره‌برداری : فاز اول : سال ١٣٨٨

پروژه مطالعات جامع میادین : مهرماه سال ١٣٨٨

اجزاء سامانه :
  • زمین شناسی

  • حفاری

  • ژئوفیزیک

  • پتروفیزیک

  • مهندسی مخزن

  • مهندسی بهره برداری

  • تاسیسات سطح الارضیبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار