جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 سامانه جامع آموزش منابع انسانی صنعت نفت


هدف :
      • مکانیزه نمودن سیستم آموزش
      • ارائه سروریسهایی از آموزش به سایر سیستم های داخل صنعت نفت
      • ارائه سرویسهایی از آموزش به سایر سیستم های خارج صنعت نفت

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه تراکنش های مربوط به واحد آموزش را تحت پوشش قرار می دهد.

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : واحد آموزش مرکزی و واحد آموزش فاوا در آینده واحد های آموزش کلیه شرکت های اصلی و فرعی صنعت نفت را شامل میشود

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
  • جزء واحد آموزش ICT

  • جزء واحد فناوری اطلاعات و ارتباطاتبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار