پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه جامع آموزش منابع انسانی صنعت نفت


هدف :
      • مکانیزه نمودن سیستم آموزش
      • ارائه سروریسهایی از آموزش به سایر سیستم های داخل صنعت نفت
      • ارائه سرویسهایی از آموزش به سایر سیستم های خارج صنعت نفت

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه تراکنش های مربوط به واحد آموزش را تحت پوشش قرار می دهد.

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : واحد آموزش مرکزی و واحد آموزش فاوا در آینده واحد های آموزش کلیه شرکت های اصلی و فرعی صنعت نفت را شامل میشود

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
  • جزء واحد آموزش ICT

  • جزء واحد فناوری اطلاعات و ارتباطاتبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار