جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 سامانه یکنواخت مالی شرکت ملی نفت ایران


هدف : کلیه عملیات مالی، بودجه، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی شرکت ملی نفت ایران را پوشش می‌دهد. تمامی اسناد مالی ساخته شده توسط سامانه‌های حقوق‌ و دستمزد، کالا و ترابری به این سیستم تغذیه شده و مورد پردازش قرار می‌گیرند. علاوه بر این کلیه اسناد صادره از حسابداری‌ها و امور مالی‌های واحدهای مختلف نیز وارد سیستم می‌گردند.

گستره و حجم فعالیت : کلیه واحدهای تابعه صنعت نفت غیر از شرکت ملی گاز ایران و با حجم تقریبی ١٢٠٠٠٠٠ تراکنش مالی در ماه.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) شامل بیش از ٣٠٠ برنامه کاربردی.

قابلیت اجراء : در مراکز کامپیوتر شمال و جنوب و بصورت Remote در پتروشیمی و با دورة زمانی ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی از طریق ترمینالهای کاربران ذیربط انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : کلیه واحدهای حسابداری و امور مالی تابعه صنعت نفت غیر از شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های واگذار شده (خصوصی).

ذینفعان خارج از سازمان : پیمانکاران، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان حسابرسی کل کشور و نهاد ریاست جمهوری.

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٦٢ که تاکنون چندین بار بررسی و مورد تغییر و تحول قرار گرفته است.

اجزاء سامانه :
  • بدهکاران و بستانکاران

  • پیمانکاران

  • بودجه جاری

  • بودجه عمرانی

  • دفاتر قانونی

  • دفتر روزنامه دفتر کل

  • ترازنامه

  • شرحی ازهر سیستم اختصاصی ، امکان استفاده کلیه واحدهای آن دستگاه ازهر سیستم اختصاصی و نحوه استفاده زیر مجموعه های سازمانی از هر سیستم اختصاصی مکانیزه .بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار