پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه یکنواخت حقوق کارمندان


هدف : انجام کلیه محاسبات مربوط به حقوق و مزایای قانونی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی صنعت نفت، افزایش سرعت و دقت در عملیات حسابداری‌ها و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری

گستره و حجم فعالیت : شاغلین در سه شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه زیرپوشش حدود ٨٠ هزار نفر

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٥٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی اجرای ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی بصورت پیوسته (Online) انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها، تدوین روشها و مقررات مالی، حسابداری واحدهای مختلف در سه شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش و پتروشیمی، تدوین مقررات اداری و استخدامی

ذینفعان خارج از سازمان : سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک‌های عامل پرداخت

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٦١

اجزاء سامانه :
  • مالیات

  • وامها

  • مالی حقوق

  • برگشت اطلاعات به پرسنل

  • تامین آتیه

  • شهدا

  • بیمه پارسیان و کارت ثمینبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار