چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه ترازنامه و صورت هاي مالي و ريز هزينه ها


هدف : نمايش وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام شركت ملي نفت ايران و همچنين طبقه‌بندي حسابهاي‌دائمي‌شركت‌كه وضعيت مالي‌شركت‌را در پايان دورة‌مالي نشان ميدهد و نمايش ريزاسناد هزينه.

گستره و حجم فعالیت : شركت ملي نفت، خطوط لوله و مخابرات، پالايش و پخش و شركتهاي پالايشي كه تعداد كاربران به ٦٧ نفر ميرسد.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٣٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمركز و غيرمتمركز سامانه كه به صورت لحظه‌اي بروزرساني ميشود و گزارشات بصورت لحظه‌اي و ماهيانه و سالانه تهيه مي‌گردد.

ذینفعان داخل سازمان : شركت ملي نفت ايران، خطوط لوله و مخابرات، بهداري و بهداشت، شركت نفت مناطق مركزي ايران، شركت ملي پالايش وپخش و شركت بهره‌برداري نفت و گازشرق

ذینفعان خارج از سازمان : وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٠

اجزاء سامانه :
  • جداول و پارامترها

  • گزارشات ريزاسناد هزينه

  • گزارشات ترازنامه و پيوست

  • صورتهاي مالي سود و زيان

  • گزارشات حسابرسيبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار