شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه ترازنامه و صورت هاي مالي و ريز هزينه ها


هدف : نمايش وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام شركت ملي نفت ايران و همچنين طبقه‌بندي حسابهاي‌دائمي‌شركت‌كه وضعيت مالي‌شركت‌را در پايان دورة‌مالي نشان ميدهد و نمايش ريزاسناد هزينه.

گستره و حجم فعالیت : شركت ملي نفت، خطوط لوله و مخابرات، پالايش و پخش و شركتهاي پالايشي كه تعداد كاربران به ٦٧ نفر ميرسد.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٣٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمركز و غيرمتمركز سامانه كه به صورت لحظه‌اي بروزرساني ميشود و گزارشات بصورت لحظه‌اي و ماهيانه و سالانه تهيه مي‌گردد.

ذینفعان داخل سازمان : شركت ملي نفت ايران، خطوط لوله و مخابرات، بهداري و بهداشت، شركت نفت مناطق مركزي ايران، شركت ملي پالايش وپخش و شركت بهره‌برداري نفت و گازشرق

ذینفعان خارج از سازمان : وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٠

اجزاء سامانه :
  • جداول و پارامترها

  • گزارشات ريزاسناد هزينه

  • گزارشات ترازنامه و پيوست

  • صورتهاي مالي سود و زيان

  • گزارشات حسابرسيبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار