شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه دفاتر قانونی


هدف : انتقال کلیه عملیات مالی شرکت که در طول فعالیت مالی انجام می‌شود و ارائه گزارشاتی که نشان‌دهنده این عملیات در دفتر روزنامه و دفتر کل می‌با‌شد و نگهداری نقل مانده، گردش و مانده پایان سال کلیه حسابهای دائمی شرکت ملی نفت که می‌بایست با صورتهای مالی شرکت منطبق باشد.

گستره و حجم فعالیت : شرکت ملی نفت و شرکتهای بهره‌بردار نفت و گاز.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ٣٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی ماهانه

ذینفعان داخل سازمان : شرکت ملی نفت، امور بین‌الملل، پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب

ذینفعان خارج از سازمان : وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٦٧ولی بخاطر بزرگی ارقام و تغییر روشها در سالهای اخیر تغییرات اساسی برروی سامانه انجام گرفته است.

اجزاء سامانه :
  • گزارشات دفتر روزنامه

  • گزارشات دفتر کل

  • نقل مانده سالانه کلیه حسابهای دائمی شرکت

  • ارائه گزارشات سه ماهه به دارایی

  • گزارشات مورد درخواست حسابرسانبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار