شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه یکنواخت تطبیق حساب‌ها


هدف : تطبیق کلیه حسابهای وام مسکن (کارمندی و کارگری)، وام پس‌انداز (کارگری و کارمندی) و وام اضطراری کارکنان شاغل بازنشسته صنعت نفت از نظر پرداخت و کسور

گستره و حجم فعالیت : کارکنان‌چهارشرکت‌اصلی نفت (پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز) حدود١٠٠هزار نفر .

نوع اجراء : : غیرپیوسته (Batch) شامل بیش از ٥٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی سالیانه

ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٧٠

اجزاء سامانه :
  • جمع‌آوری اطلاعات

  • ویرایش اطلاعات

  • محاسبات

  • گزارشاتبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار