شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه جامع صادرات و واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی


هدف : ذخیره و بازیابی کلیه اطلاعات مربوط به بازاریابی، صادرات نفت‌خام و واردات و صادرات انواع فرآورده‌های نفتی، عملیات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و کلیه عملیات SWAP، امور مالی قراردادهای نفتی، PLATTS ، امور مالی عملیات CIF و امور بیمه و دعاوی

گستره و حجم فعالیت : کلیه تراکنش‌های مربوط به امور مالی قراردادها، بازاریابی، عملیات نفت‌خام (صادرات) و فرآورده‌های نفتی (واردات و صادرات) عملیات SWAP و امور بیمه و دعاوی فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی.

نوع اجراء : بصورت پیوسته (Online) برروی شبکه اینترانت داخلی نفت.

قابلیت اجراء : Web Application

ذینفعان داخل سازمان : امور بین‌الملل و امور مالی قراردادهای نفتی.

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٧

اجزاء سامانه :
  • امور مالی قراردادها

  • بازاریابی نفت‌خام

  • بازاریابی فرآورده‌های نفتی

  • عملیات صادرات نفت‌خام از پایانه‌های داخلی و مخازن استیجاری خارج از کشور

  • عملیات واردات و صادرات انواع فرآورده‌های نفتی

  • امور بیمه‌ محموله‌های صادراتی و وارداتی و دعاوی مربوطهبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار