شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه یکنواخت دفاتر مالی امور صندوق‌ها


هدف : ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق ورود ثبت اطلاعات مالی

گستره و حجم فعالیت : اطلاعات مالی کلیه کارکنان صنعت نفت شاغل و بازنشسته.

نوع اجراء : پیوسته (Online) شامل بیش از ٦٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : سامانه به صورت لحظه‌ای بروزرسانی میشود و گزارشات بصورت ماهیانه و سالیانه تهیه میگردند.

ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧

اجزاء سامانه :
  • جداول

  • پارامتراها

  • اسناد مالی

  • سندرسی

  • تائید اسناد

  • سطوح دسترسی

  • امنیت اطلاعات

  • گزارشاتبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار