شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه دریافت کارت تور نوروزی محمودآباد برای بازشستگان / شاغلین


هدف : دریافت کارت تور محمودآباد از طریق سایت در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند دریافت کارت تور محمودآباد

گستره و حجم فعالیت : تمام شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت.

نوع اجراء : پیوسته

قابلیت اجراء : Client - Server و ارتباط مستقیم با بانک اطلاعاتی سیستم جامع

ذینفعان داخل سازمان : چهار شرکت اصلی و صندوق بازنشستگی

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨

اجزاء سامانه :
  • بخش Login برای بازنشستگان که شامل شمارة کارمندی و شمارة حساب می‌باشد .

  • فرم چاپ کارت تور محمودآباد که دارای بارکدی است که از طریق این بارکد صحت کارت شناسایی می‌شود .بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار