چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه اطلاعات خودروهای نقلیه وزارت نفت


هدف :
      • ساماندهی اطلاعات خودروهای در اختیار شرکت های وزارت نفت
      • تسریع در امر ثبت و بازیابی و آمار گیری خودروها
      • پیگیری وضعیت خودروها در شرکت های تابعه نفت در مورد خودروهایی که به صورت ملکی، امانی و یا استیجاری از شرکتهای داخلی یا خارجی مجموعه نفت در اختیار قرار داده شده اند.
      • تهیه انواع گزارش با توجه به آخرین نوع ملکیت-محل مورد استفاده-شرکت در اختیار گیرنده-آخرین وضعیت خودروها و ...


گستره و حجم فعالیت : تمامی کارکنان چهار شرکت اصلی

نوع اجراء : Web - based

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : معاونت اموراداری وخدمات واحد نقلیه شرکت ملی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
  • ثبت تمامی اطلاعات خودروهای واحد نقلیه

  • امکان ثبت و نگهداری خودروها از سازمان خارج مجموعه صنعت نفت و یا شرکت‌های دیگر مجموعه صنعت به صورت امانی یا استیجاری

  • امکان انتقال یک خودرو به سازمان دیگر

  • امکان گزارشات متنوعبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار