شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه اطلاعات خودروهای نقلیه وزارت نفت


هدف :
      • ساماندهی اطلاعات خودروهای در اختیار شرکت های وزارت نفت
      • تسریع در امر ثبت و بازیابی و آمار گیری خودروها
      • پیگیری وضعیت خودروها در شرکت های تابعه نفت در مورد خودروهایی که به صورت ملکی، امانی و یا استیجاری از شرکتهای داخلی یا خارجی مجموعه نفت در اختیار قرار داده شده اند.
      • تهیه انواع گزارش با توجه به آخرین نوع ملکیت-محل مورد استفاده-شرکت در اختیار گیرنده-آخرین وضعیت خودروها و ...


گستره و حجم فعالیت : تمامی کارکنان چهار شرکت اصلی

نوع اجراء : Web - based

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : معاونت اموراداری وخدمات واحد نقلیه شرکت ملی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
  • ثبت تمامی اطلاعات خودروهای واحد نقلیه

  • امکان ثبت و نگهداری خودروها از سازمان خارج مجموعه صنعت نفت و یا شرکت‌های دیگر مجموعه صنعت به صورت امانی یا استیجاری

  • امکان انتقال یک خودرو به سازمان دیگر

  • امکان گزارشات متنوعبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار