شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه ارزیابی شرکت های پیمانکاری حراست


هدف : ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های پیمانکاری که در زمینه حراست فعالیت می کنند.

گستره و حجم فعالیت : ثبت اطلاعات جزئی شرکتها، اعضای هیئت مدیره و . . . از جمله فعالیت های این سامانه می باشند.

نوع اجراء : برخط (OnLine)

قابلیت اجراء : اینترانت

ذینفعان داخل سازمان : سازمان حراست شرکت ملی نفت ایران

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨

اجزاء سامانه :
  • ثبت مشخصات کامل شرکتها طبق آیین‌نامه شامل (اساسنامه ، ترازنامه، مفاصاحساب و . . . )

  • ثبت مشخصات کامل مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره و نمایندگان شرکتها و افراد تحت تکفل آنها به همراه ارسال گواهی عدم سوءپیشینه ، گواهی سلامت و . . .بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار