شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه نوین مدیریت عملکرد کارکنان صنعت نفت
Employees Performance Management System (EPMS)


هدف :
      • طراحی روش جدید ارزیابی کارکنان
      • تقسیم بندی وظایف در بین کارکنان به روش بهینه
      • طراحی فرم های پیشرفت عملکرد

گستره و حجم فعالیت : این سامانه ارزیابی کلیه کارکنان، گزارش گیری از وظایف محوله و بانک اطلاعاتی تمام کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد.

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : کلیه کارکنان صنعت نفت

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
  • کنترل دسترسی کاربران در سطح Data و در سطح Application

  • جمع‌آوری اطلاعات و تصحیح داده‌ها توسط سرپرستان

  • فرآیندهای استانداردسازی محتوا

  • گزارشات ارجاع و پیشرفت کاربازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار