شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه اطلاعات پروژه های طرح کمک به عمران مناطق


هدف :
      • جمع آوری و نگهداری اطلاعات کلیه پروژه هایی که طرح کمک به عمران مناطق در حال انجام می باشد.
     • دریافت گزارشات و آمار دسته بندی شده از تعداد، میزان پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی و جزئیات قراردادهای هر پروژه

گستره و حجم فعالیت : گستره کار در حدود ٤٠٠٠ پروژه بوده که در حال حاضر روند رو به رشدی دارد. حجم کار مراحل ورود اطلاعات در حالت عادی در حدود روزی ٥٠ تراکنش می باشد.

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت

ذینفعان داخل سازمان : واحد طرح کمک به عمران مناطق

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩

بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار