شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه جذب دانش‌آموختگان ممتاز


هدف :
     • تسریع در امور ثبت نام ممتازین جهت گزینش و استخدام در صنعت نفت
     • جلوگیری از حضور بی مورد متقاضیان ممتاز در ادارات صنعت نفت به خاطر امر استخدام
     • ساماندهی اطلاعات ممتازین
     • کسب گزارشات آماری از مشخصات ممتازین
     • جلوگیری از تماسهای بعدی متقاضیان به منظور اطلاع از وضعیت خود بعد از مصاحبه
     • ثبت نتایج مصاحبه ها و اطلاع رسانی نتایج مصاحبه ها به سایر واحد های متقاضی ممتاز

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه فعالیتهای مربوط به ثبت نام ممتازین را در بر می گیرد. کلیه ممتازین می توانند از این سامانه جهت ثبت نام استفده کنند و نتیجه ثبت نام را در این سامانه پیگیری کنند.

نوع اجراء : بر خط (Online)

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع انسانی، تامین نیروی انسانی

ذینفعان خارج از سازمان : ممتازین متقاضی ثبت نام

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨

اجزاء سامانه :
  • جداول

  • فرمهای دریافت اطلاعات افراد و مدیریت اطلاعات

  • گزارشات اطلاعات موجود

  • ثبت نتایج مصاحبه صورت گرفته برروی افرادبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار