شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 



سامانه انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت


هدف : تسهیل و تسریع در فرآیند انتخاب کارمندان، مدیران و بازنشستگان نمونه صنعت نفت و تبدیل آن از حالت کاغذی و دستی به سیستم تحت وب

گستره و حجم فعالیت : تمام شاغلین و بازنشستگان مجاز (طبق آیین‌نامه جشنواره شهید رجایی) در صنعت نفت

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا

قابلیت اجراء : Client-Server با اجرای سالانه مطابق با زمانبندی جشنواره شهید رجایی صنعت نفت

ذینفعان داخل سازمان : چهار شرکت اصلی، ستاد وزارت نفت و صندوق بازنشستگی انسانی

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨

اجزاء سامانه :
  • انتخاب اولیه و ثبت امتیازات

  • تائید، حذف و ارجاع افراد انتخاب شده در سطح شرکتهای اصلی

  • تائید نهایی، حذف یا ارجاع افراد انتخاب شده توسط ستاد برگزاری جشنواره



بازگشت به لیست سامانه ها



    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار