شنبه ٥ اسفند ١٣٩٦

درباره ما

 سامانه کنترل دسترسی کاربران


هدف :
     • ساماندهی سطح دسترسی کاربران به سامانه های موجود
     • اتصال به سامانه ها از طریق نام کاربری و کلمه عبور
     • امکان تقسیم بندی کاربران در گروه های مختلف

گستره و حجم فعالیت : این سامانه شامل درخت سامانه ، صفحات سامانه ،فعالیت ها، تعیین دامنه فعالیتها همراه با سطوح دسترسی متفاوت، امکان ایجاد نقش، امکان ایجاد گروه و اختصاص نقش به کاربران

نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت

ذینفعان داخل سازمان : کلیه شرکتها ی اصلی و فرعی صنعت نفت

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩

اجزاء سامانه :
 • تعریف سامانه
        - تعریف صفحات سامانه
        - تعریف فعالیتهای هر صفحه

 • تعریف درخت سامانه براساس صفحات آن
        - تعریف گروه
        - تعریف نقش
        - اختصاص فعالیت به نقش
        - اختصاص کاربر به گروه
        - اختصاص نقش به گروه

 • تعریف دامنه‌ها
        - تعریف دامنه جهت تعیین سطوح دسترسی مختلف برای کاربران admin می‌باشد .بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار