شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه کارنگار


هدف :
     • سامان دهی امور محوله به افراد
     • پیگیری امور محوله
     • ثبت گزارشات در مورد کارها و ایجاد محیطی برای تجربیات آموخته شده

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه کارهای محوله به افراد در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ثبت و نیز پیگیری کارها توسط مدیریت جهت بررسی و ارزیابی را آسان مینماید.

نوع اجراء : بر خط (Online)

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت

ذینفعان داخل سازمان : فناوری اطلاعات و ارتباطات

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧

بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار