چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه کارنگار


هدف :
     • سامان دهی امور محوله به افراد
     • پیگیری امور محوله
     • ثبت گزارشات در مورد کارها و ایجاد محیطی برای تجربیات آموخته شده

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه کارهای محوله به افراد در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ثبت و نیز پیگیری کارها توسط مدیریت جهت بررسی و ارزیابی را آسان مینماید.

نوع اجراء : بر خط (Online)

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت

ذینفعان داخل سازمان : فناوری اطلاعات و ارتباطات

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧

بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار