جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 سامانه کارنگار


هدف :
     • سامان دهی امور محوله به افراد
     • پیگیری امور محوله
     • ثبت گزارشات در مورد کارها و ایجاد محیطی برای تجربیات آموخته شده

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه کارهای محوله به افراد در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ثبت و نیز پیگیری کارها توسط مدیریت جهت بررسی و ارزیابی را آسان مینماید.

نوع اجراء : بر خط (Online)

قابلیت اجراء : از طریق اینترانت

ذینفعان داخل سازمان : فناوری اطلاعات و ارتباطات

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧

بازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار