شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه عملیات بارگیری ، تخلیه و مخازن پایانه‌های نفتی ایران


هدف : ثبت اطلاعات عملیاتی بارگیری و تخلیه نفتکش‌ها، محاسبات انواع نفت‌خام ورودی به مخازن پایانه‌ها و محاسبات مخازن، تهیه آمار و اسناد نفتکش‌ها و کلیه محاسبات مرتبط، نگهداری و تهیه بانک اطلاعاتی عملیات

گستره و حجم فعالیت : شرکت پایانه‌های نفتی ایران، پایانه‌های خارگ، عسلویه و نکا

نوع اجراء : پیوسته (Online) تحت Web با بیش از ١٠٠ برنامه

قابلیت اجراء : متمرکز و غیرمتمرکز با پوشش‌دهی عملیاتی بصورت پیوسته (Online)

ذینفعان داخل سازمان : واحدهای مرتبط با عملیات بارگیری و تخلیه در هر یک از پایانه‌های نفتی شامل اسناد، کنترل مرکزی، آزمایشگاه، میترینگ، مسئولین بارگیری و پایلوت

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٤

اجزاء سامانه :
  • عملیات بارگیری

  • عملیات تخلیه

  • عملیات روزانه (آمار و مخازن)

  • عملیات کنترل

  • عملیات میترینگ

  • عملیات آزمایشگاهبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار