شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 سامانه نقل و انتقالات و موجودی مواد نفتی (Oil movement)


هدف : کلیه نقل و انتقالات از هنگام تحویل نفت‌خام از خطوط لوله به پالایشگاهها و سپس پالایش آنها در واحدهای مختلف پالایش پالایشگاهها و مقدار تولید هر یک از آنها و نیز میزان درصد اضافه یا کمبود تولید هر یک از محصولات نسبت به نفت‌خام تحویل گرفته و مقدار کل هر یک از محصولات پالایش شده و نیز فرآورده‌های تحویل داده شده پالایشگاه به پخش و گاز را گزارش می‌دهد

گستره و حجم فعالیت : تمام پالایشگاههای کشور و انبارهای مناطق پخش و نکا

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ٥٠ برنامه و زیربرنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز و بصورت روزانه و ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی از طریق ترمینالهای نصب شده در پالایشگاهها انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : تمام حسابداریهای نفت مستقر در پالایشگاهها

ذینفعان خارج از سازمان :

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٦١

اجزاء سامانه :
  • نفت‌خام

  • تجزیه و تحلیل جابجائی و موجودی فرآورده‌های نفتی

  • موازنه فرآورده‌های نفتی واحدهای پالایش پالایشگاهها

  • تحویل فرآورده‌های مواد نفتی پالایشگاهها به پخش و گاز و تانکر

  • اطلاعات مخازن پالایشگاهها

  • پیش‌بینی بودجه سالیانهبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار