چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 تعریف : سامانه اتوماسیون اداری (Eorg) و آرشیو الکترونیکی اسناد


اتوماسیون اداری مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از موارد ذیل:

        • گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان
        • حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری
        • بهبود ارتباطات درون سازمانی
        • جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده
        • اعمال کنترل مناسب بر کاربران
        • پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان
        • ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات


هدف :

        • ایجاد تحول در نظام اداری و خدمت رسانی
        • حذف مکاتبات کاغذی و انجام آن بصورت مکاتبات الکترونیکی ( Paperless )
        • حذف بایگانی های کاغذی و ایجاد بایگانی الکترونیکی
        • حذف کارتابل مدیران و جایگزینی کارتابل الکترونیکی
        • تبادل الکترونیکی نامه در درون سازمان
        • افزایش سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع
        • کاهش چشمگیر هزینه ها
        • ارتقاء فرهنگ کار با کامپیوتر توسط کارکنان
        • امکان تبادل نامه های الکترونیکی با سایر ادارات خارج از مجموعه صنعت نفت

گستره و حجم فعالیت : تمامی مدیران(در تمامی سطوح سازمانی)،رؤسا،کارشناسان، کارمندان دبیرخانه، تایپ و بایگانی

نوع اجراء : Windows Based و Web Based

قابلیت اجراء : در کل صنعت نفت به صورت غیر متمرکز و در هر شرکت و واحدهای ستادی به صورت متمرکز می باشد

ذینفعان داخل سازمان : اکثر واحدهای صنعت نفت

ذینفعان خارج از سازمان : : ارباب رجوعان، سازمانهای مختلف دریافت و ارسال کننده مکاتبات به صنعت نفت و دستگاههای نظارتی.

سال شروع بهره‌برداری : در سالهای مختلف به تفکیک هر واحد از سیستم اتوماسیون اداری بهره برداری نموده است.

اجزاء سامانه :
  • سیستم کارپوشه

  • سیستم مکاتبات

  • سیستم مدیریت گزارشات

  • سیستم مدیریت واحدهای ثبت

  • سیستم تقویم و سررسید

  • سیستم نامه الکترونیکی

  • سیستم مدیریت نمابر

  • سیستم مدیریت سازمان

  • سیستم ایجاد فرمبازگشت به لیست سامانه ها    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار