پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨
 

سامانه‌های اجرایی

 • ١. سامانه اطلاعات بالادستی    (شرح)

 • ٢. سامانه جامع صادرات و واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی    (شرح)

 • ٣. سامانه فنی و مهندسی    (شرح)

 • ٤. سامانه عملیات بارگیری، تخلیه و مخازن پایانه‌های نفتی ایران    (شرح)

 • ٥. سامانه نقل و انتقالات و موجودی مواد نفتی (Oil movement)    (شرح)

 • ٦. سامانه اتوماسیون اداری (Eorg) و آرشیو الکترونیکی اسناد    (شرح)

 • ٧. سامانه اطلاعات مدیران ارشد EIS (Executive Information System)    (شرح)

 • ٨. سامانه پیوسته جامع یکنواخت تدارکات و امور کالای صنعت نفت    (شرح)

 • ٩. سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت    (شرح)

 • ١٠. سامانه جامع آموزش منابع انسانی صنعت نفت    (شرح)

 • ١١. سامانه خلاصه پرونده پرسنلی کارمندان    (شرح)

 • ١٢. سامانه یکنواخت مالی شرکت ملی نفت ایران    (شرح)

 • ١٣. سامانه حسابداری صنعتی    (شرح)

 • ١٤. سامانه یکنواخت دستمزد کارگران    (شرح)

 • ١٥. سامانه یکنواخت حقوق کارمندان    (شرح)

 • ١٦. سامانه ترازنامه و صورت های مالی و ریز هزینه ها    (شرح)

 • ١٧. سامانه دفاتر قانونی    (شرح)

 • ١٨. سامانه I/O حسابداری    (شرح)

 • ١٩. سامانه یکنواخت تطبیق حساب‌ها    (شرح)

 • ٢٠. سامانه جامع اطلاعات مالی پیمانکاران صنعت نفت    (شرح)

 • ٢١. سامانه یکنواخت دفاتر مالی امور صندوق‌ها    (شرح)

 • ٢٢. سامانه دریافت کارت تور نوروزی محمودآباد برای بازشستگان / شاغلین    (شرح)

 • ٢٣. سامانه جامع اطلاعات نیروهای پیمانکار صنعت نفت    (شرح)

 • ٢٤. سامانه اطلاعات خودروهای نقلیه وزارت نفت    (شرح)

 • ٢٥. سامانه ارزیابی شرکت های پیمانکاری حراست    (شرح)

 • ٢٦. سامانه نوین مدیریت عملکرد کارکنان صنعت نفت    (شرح)

 • ٢٧. سامانه پست الکترونیکی    (شرح)

 • ٢٨. سامانه میزبانی صفحات وب (Web Hosting)    (شرح)

 • ٢٩. سامانه طرح نظام در صنعت نفت    (شرح)

 • ٣٠. سامانه اراضی صنعت نفت    (شرح)

 • ٣١. سامانه اطلاعات پروژه های طرح کمک به عمران مناطق    (شرح)

 • ٣٢. سامانه جذب دانش‌آموختگان ممتاز    (شرح)

 • ٣٣. سامانه انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت    (شرح)

 • ٣٤. سامانه کنترل متمرکز کاربران و منابع شبکه (Active Directory)    (شرح)

 • ٣٥. سامانه مدیریت دارائی های شبکه    (شرح)

 • ٣٦. سامانه کنترل دسترسی کاربران    (شرح)

 • ٣٧. سامانه برنامه ساز و کنترل ابزارهای تولیدی    (شرح)

 • ٣٨. سامانه کارنگار    (شرح)

 • ٣٩. پورتال وزارت نفت

 • ٤٠. پورتال شرکت ملی نفت ایران

 • ٤١. پایگاه اطلاع رسانی بسیج شرکت ملی نفت ایران

 • ٤٢. سامانه هوشمند آمار و اطلاعات منابع انسانی صنعت نفت

 • ٤٣. سامانه پیوسته تغذیه اسناد حقوق و دستمزد

 • ٤٤. سامانه جذب مالی کالای صنعت نفت

 • ٤٥. سامانه صندوق تأمین آتیه کارکنان و بازنشستگان

 • ٤٦. سامانه پرداخت بازنشستگان و مستمری بگیران

 • ٤٧. سامانه اطلاع رسانی بازنشستگان صنعت نفت

 • ٤٨. سامانه مدیریت سرویس های فاوا (ADSL)

 • ٤٩. سامانه شهدای صنعت نفت

 • ٥٠. سامانه ترابریسامانه‌هاو پروژه های در حال طراحی و ساخت

 • ١. سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت

 • ٢. پروژه یکپارچه سازی طبقه بندی کالای صنعت نفت و انطباق آن با ایران کد

 • ٣. سامانه جامع مالی با رویکرد ERP

 • ٤. سامانه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مقداری صنعت نفت

 • ٥. سامانه جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات ادارة نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی

 • ٦. راه‌اندازی سامانه‌های Pars Plant ،Pars Map به منظور شبیه سازی سه بعدی (3D Modeling) سایت‌های صنعتی و طراحی Piping پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی

 • ٧. ایجاد مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

 • ٨. عملیاتی نمودن استانداردهای رایج فاوا در تمامی سطوح ISMS / ICT Security Master plan    (شرح)

 • ٩. پروژه معماری سازمانی فاوای نفت (Enterprise Architecture)    (شرح)

 • ١٠. سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

 • ١١. سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 • ١٢. سامانه کارت امتیازی متوازن (BSC) از سامانه های مدیریتی    (شرح)

 • ١٣. سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

 • ١٤. سامانه آموزش الکترونیکی (E-Learning)

 • ١٥. طراحی و پیاده سازی سرویس های مخابرات داده نظیر ویدئو کنفرانس, (Video Conference) VOIP و ...

 • ١٦. سامانه قراردادهای حقوقی

 • ١٧. سامانه تطبیق اسناد و سپرده‌های حساب های امور صندوق ها

 • ١٨. سامانه پوشش کانون های بازنشستگی امور صندوق ها در سیستم پرداخت

 • ١٩. طراحی و تبدیل واسطه کاربری (User Interface) سامانه های کاربردی قدیمی (Legacy Systems) به GUIهای تحت Web

 • ٢٠. سامانه گزارش ساز

 • ٢١. سامانه ماموریت های خارج از کشور

 • ٢٢. سامانه دارایی های حراست

 • ٢٣. سامانه اطلاعات استراتژیک صنعت نفت

 • ٢٤. سامانه امور مجامع

 • ٢٥. سامانه‌های نوین فنی / مهندسی (Oil & gas Industry Technical & Engineering New Systems)     (شرح)سامانه‌ها و پروژه های آتی

 • ١. میدانهای نفتی / گازی دیجیتال هوشمند (Smart Oil & Gas Digital Fields)    (شرح)

 • ٢. سامانه Dispatching شرکت ملی نفت ایران    (شرح)

 • ٣. طراحی و ساخت سایر ماژول های ERP ظرف چند سال آینده

 • ٤. بسط و توسعه سرویس های دولت الکترونیک، تجارت و خدمات الکترونیک    (شرح)

 • ٥. عملیاتی نمودن استانداردهای رایج ICT در تمامی سطوح COBIT & ITIL

 • ٦. بسط و توسعه سرویس ها به صورت ASP (Application Service Provider) از طریق اینترانت و اینترنت

 • ٧. بسط و توسعه شبکه های زیرساخت و شبکه های کامپیوتری

 • ٨. بسط و توسعه سرویس های مخابرات داده نظیرویدئو کنفرانس, (Video Conference) VOIP و ...

 • ٩. سامانه مدیریت دانش (Knowledge Management)    (شرح)

 • ١٠. بکارگیری تجارب فاوای شرکت های برتر بین المللی نفتی برای افزایش بهره وری در صنعت نفت با اولویت صیانت از مخازن نفت و گاز

 • ١١. گسترش فناوری اطلاعات در لایه های مختلف زنجیره ارزش صنعت نفت

 • ١٢. تدوین و تبیین شاخص ها و استانداردهای به کارگیری فاوا برای ارتقاء و بهره وری صنعت نفت

 • ١٣. کمک به اصلاح فرآیندهای صنعت نفت با لحاظ نمودن فناوری اطلاعات و پیمایش مسیر تبدیل داده به سرمایه و مدیریت دانائی و خرد

 • ١٤. کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی و تقویت زیرساختی از طریق حمایت از تولیدات داخلی ICT

 • ١٥. سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار (Business Process Management System)     (شرح)

 • ١٦. برنامه ریزی جامع آموزشی به منظور بالا بردن مهارت و دانش کارکنان

 • ١٧. تحقیق و توسعه (R & D) در زمینه تکنولوژی های جدید ICT و فراهم نمودن بستر آموزشی فناوری های جدید

 • ١٨. سامانه پیوسته جامع اطلاع رسانی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

 • ١٩. گسترش و توسعه مرکز داده

    آخریـــن اخــبـار
فاوا به دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح فعالیت های این مدیریت، اظهار کرد: 85 سامانه فعال در فاوای نفت پشتیبانی می شود(ادامه)
 
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران

نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران امروز دوشنبه 29 بهمن در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد. (ادامه)

بایگانی اخبار