دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
چشم انداز فاوای نفت


فاوا محور دستیابی به صنعت نفتی متکی بر دانش و خرد برتر در خلق ارزش، پیشتاز در سطح شرکتهای بین‌المللی در دو دهه آینده به صورت مستمر


ارزشهای فاوای نفت

 • خلاقیت و آینده‌نگری سازمانی

 • پیشرو در یادگیری مبتنی بر دانش و خرد در صنعت نفت

 • تعالی و چابکی با تلفیق همه‌جانبه و یکپارچه کسب وکار نفت از طریق فاوا

 • برتری در کیفیت، امنیت و کاهش هزینه با محوریت استاندارد

 • مبین رفتاری مسولانه در برابر جامعه و محیط زیست در صنعت نفت


اهداف فاوای نفت

 • دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا

 • ارتقای دانش با محوریت سرمایه فکری به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی

 • افزایش بهره وری از سرمایه انسانی و منابع طبیعی، فیزیکی و مالی در سطح شاخصهای برتر بین المللی و یکپارچگی با سایر واحدها در صیانت از مخازن نفت و گاز با محوریت فاوا

 • ایجاد بسترهای مناسب و مطلوب فاوا جهت دستیابی به صنعت نفت پیشرفته

 • ارتقاء کارایی و اثر بخشی ارکان مدیریتی و اجرایی از طریق فاوا در صنعت نفت

 • برنامه‌ریزی و هوشمند سازی فرایندهای کسب‌وکار الکترونیک صنعت نفت

 • استقرار فراگیر و یکپارچه کاربردها و خدمات فاوا در صنعت نفت

 • دستیابی به سهم مناسب فاوا و خدمات فنی و مهندسی از بازارهای هدف


دریافت فایل PDF


    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار