دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
تحقیقات


چکیده سخنرانی مهندس حسین طالبی- مدیر سابق فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت با موضوع مهندسی چشم انداز ٢٠ ساله جمهوری اسلامی

سایر مقالات

    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار