چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
امنیت و پدافند غیرعامل


 • ١ - گاهنامه علمی فاوا
  • • گاهنامه ١ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٢ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٣ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٤ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٥ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٦ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٧ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٨ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٩ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١٠ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١١ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١٢ دریافت فایل • ٢ - راهبرد ملی آمریکا
  • • چشم انداز مشترک ارتش آمریکا در افق ٢٠٢٠ دریافت فایل
  • • بررسی سامانه‌های رایانه ای در سازمانهای اطلاعاتی وزارت دفاع امریکا دریافت فایل
  • • راهبرد ملی امنیت آمریکا دریافت فایل
  • • طرح راهبردی موسسه اطلاعات دفاعی آمریکا Vector21 دریافت فایل
  • • راهبرد ملی آمریکا در حفاظت از زیر ساختها و منابع کلیدی دریافت فایل


 • ٣ - نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده
  • • نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده(جلد ١) دریافت فایل
  • • نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده(جلد ٢) دریافت فایل


 • ٤ - کتاب گام به گام
  • •IT Strategic Plan دریافت فایل
  • • برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • برنامه راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • محاسبه بازگشت سرمایه دریافت فایل
  • • متدولوژی دریافت فایل
  • • الگوی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل


 • ٥ - مستندات C4I

  •      • پیشگفتار دریافت فایل


  • پژوهشهای چاپ نشده
  •      • سامانه های C4Iدر کشورچین دریافت فایل
  •      • استراتژیهای تعامل و امنیت در سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • بررسی سامانه های C4I در ارتش اسراییل دریافت فایل
  •      • بررسی فنی مکانیزمهای امنیت در سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • آينده سامانه هاي فرماندهي و کنترل دریافت فایل
  •      • شبیه سازی و مدل سازی سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • فرهنگ سازمانی و فرآیندهای اداری دریافت فایل


  • کتابهای چاپ شده C4I
  •      • کاربرد اطلاعات عملیاتی دریافت فایل
  •      • نقش کاربرد رایانه در C4I دریافت فایل
  •      • استراتژی ارزیابی و سنجش دریافت فایل
  •      • استراتژی معماری سیستم C4I دریافت فایل
  •      • سامانه های C4Iدر نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا دریافت فایل
  •      • ادبیات و معرفی طرح های مهم C4I دریافت فایل
  •      • بررسی سامانه هایC4I در نیروی هوایی دریافت فایل
  •      • بررسی فنی سیستمهای مخابراتی دریافت فایل
  •      • بررسی وشناخت زیرساخت های سازمانی سامانه C4I دریافت فایل
  •      • استراتژی‌های تعامل و امنیت در سامانه‌های C4I دریافت فایل
  •      • شبکه های رزم آرایی C4I در میدان نبرد دریافت فایل
  •      • شناخت سامانه های C4I در نیروهای زمینی دریافت فایل
  •      • شناخت سامانه های C4I در نیروهای دریایی دریافت فایل
  •      • ‍C4Iدر ارتش اسراییل دریافت فایل
  •      • C4Iدر کشور چین دریافت فایل
  •      • راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه-جلد1 دریافت فایل
  •      • راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه-جلد2 دریافت فایل
  •      • فرهنگ سازمانی و فرآیندهای اداری در C4I دریافت فایل
  •      • نگاهی به آینده سامانه های فرماندهی و کنترل دریافت فایل

 • ٦ - واژه نامه ها
  • • C4I دریافت فایل
  • • امنیت فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • جنگ اطلاعات دریافت فایل
  • • جنگ الکترونیک دریافت فایل
  • • حقوق فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • مدیریت فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • معماری فناوری اطلاعات دریافت فایل

 • ٧- جنگ الکترونیک برای صحنه نبرد دیجیتالی دریافت فایل

 • ٨- طرح بررسی شناسایی و معرفی مدل CMMI دریافت فایل

 • ٩- الگوی اهداف کنترلی فناوری اطلاعات COBIT دریافت فایل

 • ١٠ - مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی برITIL دریافت فایل

 • ١١ - بررسی فنی سازوکارهای امنیت در سامانه‌های اطلاعاتی دریافت فایل

 • ١٢ - تدابیر فرماندهی دریافت فایل

 • ١٣ - جمع‌بندی مطالعات تطبیقی زیرساخت‌های توسعه و مدیریت فناوری دریافت فایل

 • ١٤ - جنگ اطلاعات اصول وعملیات دریافت فایل

 • ١٥ - راهنمای بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در صنعت دفاعی کشور دریافت فایل

 • ١٦ - معرفی رایانه‌ها و سیستم‌های موجود دنیا دریافت فایل

 • ١٧ - معرفی شاخص‌های مطرح در انتخاب سامانه رایانه‌ای دریافت فایل

 • ١٨ - راهنمای عملی معماری سازمان دریافت فایل

    آخریـــن اخــبـار
برگزاري نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP

نشست آموزشی فرآیند پرداخت خرید کالا در سامانه EP با حضور مدیران ارشد و مدیران کالا شرکت های تابعه برگزار شد. (ادامه)
 
فعالیتهای آموزشی فاوا در یك نگاه

عناوین فعالیتهای آموزشی فاوا در سه ماهه اول سال ١٣٩٧(ادامه)

بایگانی اخبار