جمعه ٢٨ دي ١٣٩٧
 
امنیت و پدافند غیرعامل


 • ١ - گاهنامه علمی فاوا
  • • گاهنامه ١ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٢ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٣ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٤ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٥ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٦ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٧ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٨ دریافت فایل
  • • گاهنامه ٩ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١٠ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١١ دریافت فایل
  • • گاهنامه ١٢ دریافت فایل • ٢ - راهبرد ملی آمریکا
  • • چشم انداز مشترک ارتش آمریکا در افق ٢٠٢٠ دریافت فایل
  • • بررسی سامانه‌های رایانه ای در سازمانهای اطلاعاتی وزارت دفاع امریکا دریافت فایل
  • • راهبرد ملی امنیت آمریکا دریافت فایل
  • • طرح راهبردی موسسه اطلاعات دفاعی آمریکا Vector21 دریافت فایل
  • • راهبرد ملی آمریکا در حفاظت از زیر ساختها و منابع کلیدی دریافت فایل


 • ٣ - نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده
  • • نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده(جلد ١) دریافت فایل
  • • نقش فناوری اطلاعات در جنگهای آینده(جلد ٢) دریافت فایل


 • ٤ - کتاب گام به گام
  • •IT Strategic Plan دریافت فایل
  • • برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • برنامه راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • محاسبه بازگشت سرمایه دریافت فایل
  • • متدولوژی دریافت فایل
  • • الگوی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات دریافت فایل


 • ٥ - مستندات C4I

  •      • پیشگفتار دریافت فایل


  • پژوهشهای چاپ نشده
  •      • سامانه های C4Iدر کشورچین دریافت فایل
  •      • استراتژیهای تعامل و امنیت در سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • بررسی سامانه های C4I در ارتش اسراییل دریافت فایل
  •      • بررسی فنی مکانیزمهای امنیت در سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • آينده سامانه هاي فرماندهي و کنترل دریافت فایل
  •      • شبیه سازی و مدل سازی سامانه های C4I دریافت فایل
  •      • فرهنگ سازمانی و فرآیندهای اداری دریافت فایل


  • کتابهای چاپ شده C4I
  •      • کاربرد اطلاعات عملیاتی دریافت فایل
  •      • نقش کاربرد رایانه در C4I دریافت فایل
  •      • استراتژی ارزیابی و سنجش دریافت فایل
  •      • استراتژی معماری سیستم C4I دریافت فایل
  •      • سامانه های C4Iدر نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا دریافت فایل
  •      • ادبیات و معرفی طرح های مهم C4I دریافت فایل
  •      • بررسی سامانه هایC4I در نیروی هوایی دریافت فایل
  •      • بررسی فنی سیستمهای مخابراتی دریافت فایل
  •      • بررسی وشناخت زیرساخت های سازمانی سامانه C4I دریافت فایل
  •      • استراتژی‌های تعامل و امنیت در سامانه‌های C4I دریافت فایل
  •      • شبکه های رزم آرایی C4I در میدان نبرد دریافت فایل
  •      • شناخت سامانه های C4I در نیروهای زمینی دریافت فایل
  •      • شناخت سامانه های C4I در نیروهای دریایی دریافت فایل
  •      • ‍C4Iدر ارتش اسراییل دریافت فایل
  •      • C4Iدر کشور چین دریافت فایل
  •      • راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه-جلد1 دریافت فایل
  •      • راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه-جلد2 دریافت فایل
  •      • فرهنگ سازمانی و فرآیندهای اداری در C4I دریافت فایل
  •      • نگاهی به آینده سامانه های فرماندهی و کنترل دریافت فایل

 • ٦ - واژه نامه ها
  • • C4I دریافت فایل
  • • امنیت فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • جنگ اطلاعات دریافت فایل
  • • جنگ الکترونیک دریافت فایل
  • • حقوق فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • مدیریت فناوری اطلاعات دریافت فایل
  • • معماری فناوری اطلاعات دریافت فایل

 • ٧- جنگ الکترونیک برای صحنه نبرد دیجیتالی دریافت فایل

 • ٨- طرح بررسی شناسایی و معرفی مدل CMMI دریافت فایل

 • ٩- الگوی اهداف کنترلی فناوری اطلاعات COBIT دریافت فایل

 • ١٠ - مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی برITIL دریافت فایل

 • ١١ - بررسی فنی سازوکارهای امنیت در سامانه‌های اطلاعاتی دریافت فایل

 • ١٢ - تدابیر فرماندهی دریافت فایل

 • ١٣ - جمع‌بندی مطالعات تطبیقی زیرساخت‌های توسعه و مدیریت فناوری دریافت فایل

 • ١٤ - جنگ اطلاعات اصول وعملیات دریافت فایل

 • ١٥ - راهنمای بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در صنعت دفاعی کشور دریافت فایل

 • ١٦ - معرفی رایانه‌ها و سیستم‌های موجود دنیا دریافت فایل

 • ١٧ - معرفی شاخص‌های مطرح در انتخاب سامانه رایانه‌ای دریافت فایل

 • ١٨ - راهنمای عملی معماری سازمان دریافت فایل

    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار