دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
جهت تماس با ما و ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد می توانید باشماره تلفن های زیر ارتباط برقرار کنید:

خط شرکتی ٢٤٩٥٠ - ٢٣٤٨٢ - ٢٣٤٨٣
خط شهری ٦١٦٢٤٩٥٠ - ٦١٦٢٣٤٨٢ - ٦١٦٢٣٤٨٣
تلفکس ٨٨٩٤٦٠١٥
پست الکترونیک: fictinfo@nioc.ir
آدرس: مركزي جديد شركت ملي نفت - طبقه چهارم -اتاق 423


    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار