دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 بسته های آموزشی تجارت الکترونیک

معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی - دفتر توسعه تجارت الکترونیک - وزارت بازرگانی


گروه های آموزشی هدف


    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار