شنبه ٥ خرداد ١٣٩٧

درباره ما

 بایگانی کنفرانس ها، سمینارها و دوره های آموزشی برگزارشده درسال ٩١دوره های آموزشی واحد آموزش فناوری

کنفرانس ها


سمینارها


دوره های آموزشیبایگانی سال ٩٠             بایگانی سال ٨٩             بازگشت به لیست دوره ها

    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار