دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
فایلهای نشست تخصصی کاربرد سنسور نرم در صنعت نفت - آبان ٩٥

فایلهای نشست تخصصی گواهی دیجیتال ، محور امنیت در دولت الكترونیك - آبان ٩٤

فایلهای نشست تخصصی مرکز امنیت اطلاعات(SOC) - بهمن ٩٣

فایلهای همایش مدیریت پروژه برمبنای BPMS - آذر ٩٣

فایلهای همایش نرم افزارهای فنی و مهندسی

فایلهای همایش بهره برداری از سامانه یکپارچه نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت - فروردین ٩٣

فایلهای نشست تخصصی گواهی الكترونیكی در صنعت نفت - مهر ٩٢

فایلهای نشست تخصصی آشنایی با تجهیزات ذخیره سازی سازمانی - تیر ٩٢

فایلهای نشست تخصصی امنیت سرورهای ذخیره سازی اطلاعات - تیر ٩٢

فایلهای نشست تخصصی آشنایی با سرویسگرهای چندكاربره ، تداوم كسب و كار و بازسازی بعداز بحران - خرداد ٩١

فایلهای نشست تخصصی آشنایی با متدولوژی یکپارچه مدیریت پروژه TenStep - آبان ٩٠

فایلهای نشست تخصصی دفاتر پیشخوان خدمات دولت - آبان ٩٠

فایلهای نشست تخصصی" کاربرد ارتباطات ماهواره ای در مدیریت بحران و راهکارهای نوین محافظت اطلاعات سازمان ها " - مهر ٩٠

فایلهای نشست تخصصی ذخیره سازی آفلاین و آنلاین - شهریور ٩٠

محتویات نشست تخصصی تهدیدات الکترو مغناطیسی به همراه مبانی پدافند غیر عامل - آذر ٨٩

محتویات نشست تخصصی آشنایی با بدافزار Stuxnet و راه های مقابله با آن - آبان ٨٩

محتویات نشست تخصصی شاخصهای فاوا مرتبط با برنامه‌های پنج ساله - مهر ٨٩

محتویات نشست تخصصی امضای الکترونیکی فروردین ٨٩

محتویات نشست تخصصی bpm اسفند ٨٨

محتویات نشست تخصصی استانداردهای نوین فاوا بهمن ٨٨

مطالب نشست تخصصی آشنایی با اصلاح الگوی مصرف و ساختمان های هوشمند دی ٨٨

محتویات نشست تخصصی آرشیو آذر ٨٨

محتویات نشست تخصصی شبکه آبان ٨٨

مطالب نشست تخصصی برگزارشده مورخ ٢٥/٠٥/٨٨ در خصوص سیستم مدیریت عملکرد کسب و کار

مطالب نشست تخصصی برگزارشده مورخ ٢٤/٠٤/٨٨ در خصوص سیستم مدیریت امنیت اطلاعات فاوای نفت    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار