يکشنبه ٤ تير ١٣٩٦

درباره ما

 با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.ارکان خبرنامه هفتگی داخلی فاوای نفت
صاحب امتیاز مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول قاسمعلی بازآیی
مدیر اجرایی مجتبی صابری
مدیرفنی و اداری مرضیه حاجیلو
مدیر سایت الکترونیکی وجیهه غضنفری
سردبیر رویا غضنفری - بهروز مقصودی
شورای نویسندگان معصومه عمیدی - فهیمه اعتمادی – مونا سماواتی- سپیده امامی امیررضا نصیری فر- یاور نجاریان – افشین دهقانیان
ویراستار مهری خدادادی - زهرا اسفندی
آدرس تهران- تقاطع طالقانی و حافظ- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه ٣- فناوری اطلاعات و ارتباطات


سال ١٣٩٦
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٨٠ پنجم فروردین ٣٨١ چهاردهم فروردین
٣٨٢ بيستم فروردین ٣٨٣ بيست و نهم فروردین
٣٨٤ ششم ارديبهشت ٣٨٥ سيزدهم ارديبهشت
٣٨٦ بيست و هفت ارديبهشت ٣٨٧ سوم خرداد
٣٨٨ دهم خرداد ٣٨٩ هفدهم خرداد
٣٩٠ بيست و چهارم خرداد ٣٩١ سی و یکم خرداد


سال ١٣٩٥
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٤٣ یازدهم فروردین ٣٤٤ هجدهم فروردین
٣٤٥ یازدهم فروردین ٣٤٦ هجدهم فروردین
٣٤٥ بیست و پنجم فروردین ٣٤٦ یکم اردیبهشت
٣٤٧ هشتم اردیبهشت ٣٤٨ پانزدهم اردیبهشت
٣٤٩ بیست و دوم اردیبهشت ٣٥٠ بیست و نهم اردیبهشت
٣٥١ پنجم خرداد ٣٥٢ سیزدهم خرداد
٣٥٣ دوازدهم خرداد ٣٥٤ نوزدهم خرداد
٣٥٥ بيست و ششم خرداد ٣٥٦ دوم تير
٣٥٧ نهم تير ٣٥٨ شانزدهم تير
٣٥٩ سي تير ٣٦٠ ششم مرداد
٣٦١ سيزدهم مرداد ٣٦٢ بيستم مرداد
٣٦٣ بيست و هفتم مرداد ٣٦٤ چهارم شهريور
٣٦٥ يازدهم شهريور ٣٦٦ هجدهم شهريور
٣٦٧ بيست و پنجم شهريور ٣٦٨ سي و يكم شهريور
٣٦٩ سوم آبان ٣٧٠ دهم آبان
٣٧١ هفدهم آبان ٣٧٢ بيست و چهارم آبان
٣٧٣ يكم آذر ٣٧٤ هشتم آذر
٣٧٥ پانزدهم آذر ٣٧٦ هفتم اسفند
٣٧٧ بيست و نهم آذر ٣٧٨ ششم بهمن ماه
٣٧٩ سیزدهم بهمن    

بایگانی سالهای قبل

    آخریـــن اخــبـار
پیام مدیرعامل

ضرورت اتخاذ رویکرد منسجم در مواجهه با مخاطرات سایبری(ادامه)
 
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران:

امنیت ICT بدون بهره گیری از تجهیزات بومی محقق نمی شود(ادامه)

بایگانی اخبار