دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦

درباره ما

 با توجه به تغییرات روزافزون فاوا و وابستگی کسب‌وکار به فاوا، اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص فاوای نفت به منظور افزایش سطح علم و دانش، تقویت مشارکت و همسو شدن اطلاعات همکاران بصورت هفتگی اقدام به انتشار اخبار اداره فاوای نفت و تازه‌های فاوای مدنظر صنعت نفت می‌گردد.ارکان خبرنامه هفتگی داخلی فاوای نفت
صاحب امتیاز مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول قاسمعلی بازآیی
مدیر اجرایی مجتبی صابری
مدیرفنی و اداری مرضیه حاجیلو
مدیر سایت الکترونیکی وجیهه غضنفری
سردبیر رویا غضنفری - بهروز مقصودی
شورای نویسندگان معصومه عمیدی - فهیمه اعتمادی – مونا سماواتی- سپیده امامی امیررضا نصیری فر- یاور نجاریان – افشین دهقانیان
ویراستار مهری خدادادی - زهرا اسفندی
آدرس تهران- تقاطع طالقانی و حافظ- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه ٣- فناوری اطلاعات و ارتباطات


سال ١٣٩٦
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٨٠ پنجم فروردین ٣٨١ چهاردهم فروردین
٣٨٢ بيستم فروردین ٣٨٣ بيست و نهم فروردین
٣٨٤ ششم ارديبهشت ٣٨٥ سيزدهم ارديبهشت
٣٨٦ بيست و هفت ارديبهشت ٣٨٧ سوم خرداد
٣٨٨ دهم خرداد ٣٨٩ هفدهم خرداد
٣٩٠ بيست و چهارم خرداد ٣٩١ سي و يكم خرداد
٣٩٢ هفتم تير ٣٩٣ چهاردهم تير
٣٩٤ بيست و يكم تير ٣٩٥ بيست و هشتم تير
٣٩٦ چهارم مرداد ٣٩٧ یازدهم مرداد
٣٩٨ هجدهم مرداد ٣٩٩ بیست و پنجم مرداد
٤٠٠ یکم شهریور ٤٠١ هشتم شهریور
٤٠٢ پانزدهم شهریور ٤٠٣ بیست و دوم شهریور
٤٠٤ بیست و نهم شهریور ٤٠٥ پنجم مهر
٤٠٦ دوازدهم مهر ٤٠٧ نوزدهم مهر
٤٠٨ سوم آبان ٤٠٩ دهم آبان
٤١٠ هفدهم آبان ٤١١ بیست و چهارم آبان
٤١٢ هشتم آذر ٤١٣ پانزدهم آذر
٤١٤ بیست و دوم آذر    


سال ١٣٩٥
شماره خبرنامه تاریخ انتشار شماره خبرنامه تاریخ انتشار
٣٤٣ یازدهم فروردین ٣٤٤ هجدهم فروردین
٣٤٥ یازدهم فروردین ٣٤٦ هجدهم فروردین
٣٤٥ بیست و پنجم فروردین ٣٤٦ یکم اردیبهشت
٣٤٧ هشتم اردیبهشت ٣٤٨ پانزدهم اردیبهشت
٣٤٩ بیست و دوم اردیبهشت ٣٥٠ بیست و نهم اردیبهشت
٣٥١ پنجم خرداد ٣٥٢ سیزدهم خرداد
٣٥٣ دوازدهم خرداد ٣٥٤ نوزدهم خرداد
٣٥٥ بيست و ششم خرداد ٣٥٦ دوم تير
٣٥٧ نهم تير ٣٥٨ شانزدهم تير
٣٥٩ سي تير ٣٦٠ ششم مرداد
٣٦١ سيزدهم مرداد ٣٦٢ بيستم مرداد
٣٦٣ بيست و هفتم مرداد ٣٦٤ چهارم شهريور
٣٦٥ يازدهم شهريور ٣٦٦ هجدهم شهريور
٣٦٧ بيست و پنجم شهريور ٣٦٨ سي و يكم شهريور
٣٦٩ سوم آبان ٣٧٠ دهم آبان
٣٧١ هفدهم آبان ٣٧٢ بيست و چهارم آبان
٣٧٣ يكم آذر ٣٧٤ هشتم آذر
٣٧٥ پانزدهم آذر ٣٧٦ هفتم اسفند
٣٧٧ بيست و نهم آذر ٣٧٨ ششم بهمن ماه
٣٧٩ سیزدهم بهمن    

بایگانی سالهای قبل

    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار