دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 
طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی قریب به چهار دهه در شرکت ملی نفت ایران حاصل بکارگیری منابع انسانی متخصص و عزم راسخ مدیریت کلان صنعت به بهره مندی از فناوری روز و نگرش سیستماتیک می باشد.

با توجه به پیچیدگی و عظمت صنعت نفت از سالیان دور نیاز به سامانه های اطلاعاتی اختصاصی نمایان بود و رفته رفته این نیازمندی با ظهور فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات بیشتر گردید، به طوری که هسته اصلی کسب وکار بدون این سامانه هاکه به مثابه رگهای اعصاب برای بدنه کسب و کار هستند قادر به ادامه فعالیت نمی باشد.

با توجه به اینکه در صنعت نفت بیشتر امور بالادستی و حتی پایین دستی اختصاصی هستند و به این سبب نیاز مبرم به واحدی پویا و توانمند برای طراحی و توسعه سامانه های کلان در سطح صنعت بزرگ نفت، اجتناب ناپذیر است. گسترش و توسعه این واحد در سطح معاونت برای واحد مدیریت فاوای نفت دور از انتظار نبوده و با تولید سامانه های مکانیزه و معمولاً اختصاصی در سطح شرکت ملی نفت و صنعت نفت، وزارت نفت را به پیشرو بودن در رسیدن به حد و استانداردهای دولت الکترونیکی یاری نموده است. با توجه به بیش از ٣ دهه تولید و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی، طیف وسیعی از برنامه های کاربردی از رده کامپیوتر های بزرگ تا سامانه های نوین مبتنی بر ریزکامپیوترها را در بر می گیرد و قریب به ٦٠ سامانه در کل صنعت نفت نقشی فعال و مستمر را به نمایش گذاشته است.
    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار