يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
 دوشنبه ٢٥ فروردین ١٣٩٣


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران:

فرآیند مدیریت پروژه های پژوهشی مكانیزه می شود

تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه های پژوهشی با بهره برداری از سامانه مكانیزه یكپارچه نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت مكانیزه می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شركت ملی نفت ایران، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران در همایش بهره برداری از سامانه مكانیزه یكپارچه نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت كه صبح امروز (٢٥ فروردین ماه) برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت به منظور هماهنگ سازی، كارآمد سازی و نظارت بر فرآیندهای پیشنهاد پروژه، عقد قرارداد، اختصاص منابع و استفاده از نتایج پروژه اقدام به تدوین نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت كرده است.
احمد تولایی یادآورشد: مكانیزه كردن فرآیندهای مربوط به تعریف و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهش و فناوری صنعت نفت (جاری و آتی) در چارچوب تعاریف، مفاهیم و الزامات مندرج در نظامنامه پژوهش و فناوری و هدایت و همچنین كنترل و نظارت هوشمند از اهداف عملیاتی سازی سامانه یادشده در سطح صنعت نفت است.
تولایی با تاكید بر این كه وزارت نفت مكلف است گزارش های مربوط به پروژه های پژوهش و فناوری را به صورت دوره ای به شورای عطف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارایه دهد، افزود: با توجه به هماهنگی های وزارت نفت و شوراهای عطف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار شده تا از این پس گزارش های مربوط به پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت به صورت سیستمی ازطریق سامانه (PMIS) به سامانه های دو شورای یادشده، ارجاع داده شود.
تولایی هدف اصلی مكانیزاسیون را توسعه سیستم ها و فرآیندهای الكترونیكی كه امكان پوشش كامل نیازمندی های نرم افزاری نظامنامه را دارد، اعلام كرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در پانل تخصصی كه در این همایش برگزار شد، مهمترین ویژگی این سامانه یكپارچه نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت را ایجاد شفافیت در اطلاعات، به حداقل رسیدن هزینه ها و بالارفتن سرعت كار عنوان كرد.

سازمان های وظیفه مدار، فرآیندمدار می شوند

به گفته محمدرضا مقدم، مزایای استفاده از سامانه CPMIS در وزارت نفت، هدایت این وزارتخانه از سازمانی وظیفه مدار به سازمانی فرآیندمدار است كه پویا و به دنبال ارزش افزوده بالاست.
معاون وزیر نفت با اشاره به برخی شركت های بزرگ نفتی كه سازمان های خود را از سازمان هایی وظیفه مدار به سازمان هایی فرآیند مدار تغییر داده اند، عنوان كرد: در سازمان های وظیفه مدار، هر فرد تنها به انجام وظایف محوله خود فكر می كند؛ در حالی كه سازمان فرآیند مدار صرف نظر از شرح وظایف به نتیجه كار سازمان توجه دارد.
براساس این گزارش، سامانه CPMIS با هدف جمع‌ آوری و ثبت داده‌ ها و اطلاعات بخش‌ های مختلف سازمان و پروژه در یك سیستم واحد به منظور فراهم كردن بستری مناسب برای حفظ دانش و فناوری تولیدی، افزایش قدرت تصمیم ‌گیری مدیران، راه اندازی سیستم یكپارچه مدیریت پروژه و اعمال نظر مستقیم مدیران در سطوح اجرایی مجموعه به وجود آمده است.
پوشش یكپارچه نیازمندی‌ های مدیریتی پروژه‌ ها و ایجاد فضایی مناسب برای مدیریت بهینه آنها از جمله موارد كاربرد این سامانه است؛ افزون بر این، امكانات مدیریت فرآیند‏های سازمانی مانند گردش‏ كارها و فرم‎ های پویا، به صورت كامل در این سامانه تعریف شده است.
سامانه CPMIS با در اختیار داشتن چنین امكاناتی به ابزاری ارزشمند برای پیشبرد اهداف سازمانی شباهت دارد و می تواند یكی از خدمات وزارت نفت برای پیشبرد اهداف تعالی سازمانی باشد و بسیاری از نیازهای راهبری پژوهش و فناوی این وزارتخانه را برآورده كند.منبع : پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت
بایگانی اخبار

    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار