سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
 ١٨ تیر ١٣٩٦


معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآییبا حكم معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی ، قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران منصوب گردید .

بایگانی اخبار

    آخریـــن اخــبـار
رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران

نسخه جدید سایت شرکت ملی نفت ایران با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در تاريخ 6 مرداد رونمایی شد.(ادامه)
 
افتتاح اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت

اتاق مانیتورینگ مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با حضور معاون وزیر نفت افتتاح شد. (ادامه)

بایگانی اخبار