پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨
 
سیستم نمایش اطلاعات شماره حسابها و پارامترهای مالی شركت ملی نفت ایران با توجه به نیاز واحدهای تابعه شركت ملی نفت در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قسمت جامع بازرگانی طراحی و تهیه گردیده است .
با استفاده از این سیستم می توانید اطلاعات شماره حسابها و پارامترهای مالی را با جزئیات آن مشاهده نمائید.
نسخه قابل نصب بهمراه راهنمای سیستم در اینجا تهیه گردیده وبراحتی قابل نصب واستفاده می باشد : 

اطلاعات ماهانه

سال ١٣٩٦
Parameter-Master
سال ١٣٩٧
Parameter-Master
فروردین mp960101-ms960101 mp970101-ms970101  
اردیبهشت mp960201-ms960201 mp970201-ms970201  
خرداد mp960301-ms960301   mp970301-ms970301  
تیر mp960401-ms960401   mp970401-ms970401
مرداد mp960501-ms960501   mp970501-ms970501
شهریور mp960601-ms960601   mp970601-ms970601
مهر mp960701-ms960701   mp970701-ms970701
آبان mp960801-ms960801   mp970801-ms970801
آذر mp960901-ms960901   mp970901-ms970901  
دی mp961001-ms961001    
بهمن mp961101-ms961101   mp971101-ms971101
اسفند   mp961201-ms961201
*mp961301-ms961301
*mp961401-ms961401
*mp961501-ms961501
*mp961601-ms961601
*mp961701-ms961701
*mp961801-ms961801
*mp961901-ms961901
*mp962001-ms962001
*mp962101-ms962101 *mp962201-ms962201 *mp962301-ms962301 *mp962401-ms962401
  mp971201-ms971201
*mp971301-ms971301
*mp971401-ms971401
*mp971501-ms971501
*mp971601-ms971601


 

اطلاعات ماهانه

سال ١٣٩٤
Parameter-Master
سال ١٣٩٥
Parameter-Master
فروردین mp940101-ms940101 mp950101-ms950101  
اردیبهشت mp940201-ms940201   mp950201-ms950201  
خرداد mp940301-ms940301   mp950301-ms950301  
تیر mp940401-ms940401   mp950401-ms950401  
مرداد mp940501-ms940501   mp950501-ms950501  
شهریور mp940601-ms940601   mp950601-ms950601  
مهر mp940701-ms940701   mp950701-ms950701  
آبان mp940801-ms940801   mp950801-ms950801  
آذر mp940901-ms940901   mp950901-ms950901  
دی mp941001-ms941001   mp951001-ms951001  
بهمن mp941101-ms941101   mp951101-ms951101  
اسفند mp941201-ms941201
*mp941301-ms941301
*mp941401-ms941401
*mp941501-ms941501
*mp941601-ms941601
*mp941701-ms941701
*mp941801-ms941801
*mp942001-ms942001
*mp942101-ms942101
  mp951201-ms951201
*mp951301-ms951301
*mp951401-ms951401
*mp951501-ms951501
*mp951601-ms951601
*mp951701-ms951701
*mp951801-ms951801
*mp951901-ms951901
*mp952001-ms952001
*mp952101-ms952101 *mp952201-ms952201 *mp952301-ms952301* ضمائم
# جنوب    آخریـــن اخــبـار
فاوا به دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح فعالیت های این مدیریت، اظهار کرد: 85 سامانه فعال در فاوای نفت پشتیبانی می شود(ادامه)
 
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران

نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران امروز دوشنبه 29 بهمن در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد. (ادامه)

بایگانی اخبار