دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧

درباره ما

 

فرم های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
فرم های فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرم های واحد شبکه و ارتباطات امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرم های واحد آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرم های واحد خدمات کاربران
فرم های واحد اتوماسیون اداری
فرم های واحد سخت افزار
فرم های واحد تامین و تدارکات کالا
فرم های واحد پشتیبانی فنی سیستم
    آخریـــن اخــبـار
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت ایران(ادامه)
 
معاون مدیر عامل شركت ملی نفت ایران در عملیات غیر صنعتی

حكم انتصاب جناب آقای سید شهرام الدین توكلی به عنوان معاون مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شركت ملی نفت(ادامه)

بایگانی اخبار