چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه اطلاعات خودروهای نقلیه وزارت نفت

هدف : 
       • ساماندهی اطلاعات خودروهای در اختیار شرکت های وزارت نفت
      • تسریع در امر ثبت و بازیابی و آمار گیری خودروها
      • پیگیری وضعیت خودروها در شرکت های تابعه نفت در مورد خودروهایی که به صورت ملکی، امانی و یا استیجاری از شرکتهای داخلی یا خارجی مجموعه نفت در اختیار قرار داده شده اند.
       • تهیه انواع گزارش با توجه به آخرین نوع ملکیت-محل مورد استفاده-شرکت در اختیار گیرنده-آخرین وضعیت خودروها و ...

گستره و حجم فعالیت : تمامی کارکنان چهار شرکت اصلی
نوع اجراء : Web - based
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت
ذینفعان داخل سازمان : معاونت اموراداری وخدمات واحد نقلیه شرکت ملی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
اجزاء سامانه :
•ثبت تمامی اطلاعات خودروهای واحد نقلیه
•امکان ثبت و نگهداری خودروها از سازمان خارج مجموعه صنعت نفت و یا شرکت‌های دیگر مجموعه صنعت به صورت امانی یا استیجاری
•امکان انتقال یک خودرو به سازمان دیگر
•امکان گزارشات متنوع


 
 
امتیاز دهی