چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 هدف : کلیه نقل و انتقالات از هنگام تحویل نفت‌خام از خطوط لوله به پالایشگاهها و سپس پالایش آنها در واحدهای مختلف پالایش پالایشگاهها و مقدار تولید هر یک از آنها و نیز میزان درصد اضافه یا کمبود تولید هر یک از محصولات نسبت به نفت‌خام تحویل گرفته و مقدار کل هر یک از محصولات پالایش شده و نیز فرآورده‌های تحویل داده شده پالایشگاه به پخش و گاز را گزارش می‌دهد
گستره و حجم فعالیت : تمام پالایشگاههای کشور و انبارهای مناطق پخش و نکا
نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ٥٠ برنامه و زیربرنامه کاربردی
قابلیت اجراء : متمرکز و بصورت روزانه و ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی از طریق ترمینالهای نصب شده در پالایشگاهها انجام می‌گیرد.
ذینفعان داخل سازمان : تمام حسابداریهای نفت مستقر در پالایشگاهها
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٦١
اجزاء سامانه : •نفت‌خام
•تجزیه و تحلیل جابجائی و موجودی فرآورده‌های نفتی
•موازنه فرآورده‌های نفتی واحدهای پالایش پالایشگاهها
•تحویل فرآورده‌های مواد نفتی پالایشگاهها به پخش و گاز و تانکر
•اطلاعات مخازن پالایشگاهها
•پیش‌بینی بودجه سالیانه


 
 
امتیاز دهی