چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه جامع صادرات و واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی
هدف : ذخیره و بازیابی کلیه اطلاعات مربوط به بازاریابی، صادرات نفت‌خام و واردات و صادرات انواع فرآورده‌های نفتی، عملیات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و کلیه عملیات SWAP، امور مالی قراردادهای نفتی، PLATTS ، امور مالی عملیات CIF و امور بیمه و دعاوی
گستره و حجم فعالیت : کلیه تراکنش‌های مربوط به امور مالی قراردادها، بازاریابی، عملیات نفت‌خام (صادرات) و فرآورده‌های نفتی (واردات و صادرات) عملیات SWAP و امور بیمه و دعاوی فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی.
نوع اجراء : بصورت پیوسته (Online) برروی شبکه اینترانت داخلی نفت.
قابلیت اجراء : Web Application
ذینفعان داخل سازمان : امور بین‌الملل و امور مالی قراردادهای نفتی.
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٧
اجزاء سامانه : •امور مالی قراردادها
•بازاریابی نفت‌خام
•بازاریابی فرآورده‌های نفتی
•عملیات صادرات نفت‌خام از پایانه‌های داخلی و مخازن استیجاری خارج از کشور
•عملیات واردات و صادرات انواع فرآورده‌های نفتی
•امور بیمه‌ محموله‌های صادراتی و وارداتی و دعاوی مربوطه
 
امتیاز دهی