چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 با توجه به تغییرات مداوم و سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات این حوزه مسئولیت آموزش نیروی انسانی پرسنل مدیریت فناوری اطلاعات و در برخی مواقع ارائه دوره‌های آموزشی برای کارکنان سایر واحدهای کامپیوتری صنعت نفت را بر عهده دارد. عمده فعالیت‌های این حوزه عبارتند از :
• برنامه‌ریزی آموزشی کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات.
• ارائه گزارش های تحلیلی و مدیریتی از آموزش مدیریت.
• برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدیریت.
• مطالعه و بررسی دوره های آموزشی کسب و کار مرتبط در سطح مدیریت.
• بررسی دوره‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط به فاوا و تعیین افراد با هماهنگی روسای واحدها و نظر مدیر فناوری و ثبت‌نام ایشان جهت شرکت در دوره‌ها و سمینارهای مربوطه.
• هماهنگی و برگزاری نشست های تخصصی فاوا در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه.
• جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اثربخشی دوره‌ها و ارائه گزارش های مدیریتی در رابطه با کیفیت ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات.
• بررسی منابع مطالعاتی و فراهم نمودن امکان دسترسی آسان آن در سطح مدیریت.
• تدوین و توزیع نشریه داخلی با محتوای فنی مرتبط با تازه‌های روز کامپیوتر، اطلاعات و ارتباطات و...
• تهیه و توزیع CD‌ های آموزشی کامپیوتری.خلاصه اهداف واحد آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات:
 ١. نظارت بر پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی در سطح آموزش فاوا و آموزش مرکزی.
٢. پیگیری و همکاری برای تکمیل طراحی و برنامه نویسی سیستم جامع آموزش واحد فناوری اطلاعات و پیاده سازی و اجرا در واحد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
٣. بررسی و جمع بندی نیازهای آموزشی سالانه ( فرم های ٠٨و٠٧ ) و سپس تهیه تقویم آموزشی و برگزاری کلاس های درخواست شده و هم چنین برگزاری دوره های آموزشی موردی که قبلا" در فرم نیازهای آموزشی سالانه پیش بینی نگردیده بود.
٤. تهیه گزارش های حجمی از برگزاری دوره ها جهت استفاده از حداکثر ظرفیت کلاس های واحد آموزش برطبق تقویم آموزشی .
٥. تهیه گزارشات متنوع از عملکرد واحد آموزش به صورت هفتگی- ماهانه- سه ماهه-سالانه
٦. تهیه برنامه نیازهای آموزشی بر اساس سمت های کارکنان و تطابق دوره آموزشی گذرانده شده با دوره آموزشی که به صورت استاندارد و یا اجباری برای کارکنان تعریف و در نظر گرفته شده است.
٧. اجرای پروژه مجازی سازی و راه اندازی سرور واحد آموزش بر طبق پیشنهاد کارشناسان واحد شبکه جهت رفع اشکال و نصب نرم افزارهای مربوط به کلاس به صورت بهینه.
٨. پیگیری جهت تغذیه گواهینامه های دوره های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل از بیش از١٠ سال پیش تاکنون در سیستم جامع نیروی انسانی.
٩.تهیه منابع آموزشی به روز مانند مجلات ، CD و . . . جهت استفاده کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
١٠. برگزاری سمینارهای آموزشی کوتاه مدت.
 
 
امتیاز دهی