چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ١. سامانه اطلاعات بالادستی    (شرح)
٢. سامانه جامع صادرات و واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی    (شرح)
٣. سامانه فنی و مهندسی    (شرح)
٤. سامانه عملیات بارگیری، تخلیه و مخازن پایانه‌های نفتی ایران    (شرح)
٥. سامانه نقل و انتقالات و موجودی مواد نفتی (Oil movement)    (شرح)
٦. سامانه اتوماسیون اداری (Eorg) و آرشیو الکترونیکی اسناد    (شرح)
٧. سامانه اطلاعات مدیران ارشد EIS (Executive Information System)    (شرح)
٨. سامانه پیوسته جامع یکنواخت تدارکات و امور کالای صنعت نفت    (شرح)
٩. سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت    (شرح)
١٠. سامانه جامع آموزش منابع انسانی صنعت نفت    (شرح)
١١. سامانه خلاصه پرونده پرسنلی کارمندان    (شرح)
١٢. سامانه یکنواخت مالی شرکت ملی نفت ایران    (شرح)
١٣. سامانه حسابداری صنعتی    (شرح)
١٤. سامانه یکنواخت دستمزد کارگران    (شرح)
١٥. سامانه یکنواخت حقوق کارمندان    (شرح)
١٦. سامانه ترازنامه و صورت های مالی و ریز هزینه ها    (شرح)
١٧. سامانه دفاتر قانونی    (شرح)
١٨. سامانه I/O حسابداری    (شرح)
١٩. سامانه یکنواخت تطبیق حساب‌ها    (شرح)
٢٠. سامانه جامع اطلاعات مالی پیمانکاران صنعت نفت    (شرح)
٢١. سامانه یکنواخت دفاتر مالی امور صندوق‌ها    (شرح)
٢٢. سامانه دریافت کارت تور نوروزی محمودآباد برای بازشستگان / شاغلین    (شرح)
٢٣. سامانه جامع اطلاعات نیروهای پیمانکار صنعت نفت    (شرح)
٢٤. سامانه اطلاعات خودروهای نقلیه وزارت نفت    (شرح)
٢٥. سامانه ارزیابی شرکت های پیمانکاری حراست    (شرح)
٢٦. سامانه نوین مدیریت عملکرد کارکنان صنعت نفت    (شرح)
٢٧. سامانه پست الکترونیکی    (شرح)
٢٨. سامانه میزبانی صفحات وب (Web Hosting)    (شرح)
٢٩. سامانه طرح نظام در صنعت نفت    (شرح)
٣٠. سامانه اراضی صنعت نفت    (شرح)
٣١. سامانه اطلاعات پروژه های طرح کمک به عمران مناطق    (شرح)
٣٢. سامانه جذب دانش‌آموختگان ممتاز    (شرح)
٣٣. سامانه انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت    (شرح)
٣٤. سامانه کنترل متمرکز کاربران و منابع شبکه (Active Directory)    (شرح)
٣٥. سامانه مدیریت دارائی های شبکه    (شرح)
٣٦. سامانه کنترل دسترسی کاربران    (شرح)
٣٧. سامانه برنامه ساز و کنترل ابزارهای تولیدی    (شرح)
٣٨. سامانه کارنگار    (شرح)
٣٩. پورتال وزارت نفت
٤٠. پورتال شرکت ملی نفت ایران
٤١. پایگاه اطلاع رسانی بسیج شرکت ملی نفت ایران
٤٢. سامانه هوشمند آمار و اطلاعات منابع انسانی صنعت نفت
٤٣. سامانه پیوسته تغذیه اسناد حقوق و دستمزد
٤٤. سامانه جذب مالی کالای صنعت نفت
٤٥. سامانه صندوق تأمین آتیه کارکنان و بازنشستگان
٤٦. سامانه پرداخت بازنشستگان و مستمری بگیران
٤٧. سامانه اطلاع رسانی بازنشستگان صنعت نفت
٤٨. سامانه مدیریت سرویس های فاوا (ADSL)
٤٩. سامانه شهدای صنعت نفت
٥٠. سامانه ترابری
 
 
امتیاز دهی