چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه ها و پروژه های در حال طراحی و ساخت

١. سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت
٢. پروژه یکپارچه سازی طبقه بندی کالای صنعت نفت و انطباق آن با ایران کد
٣. سامانه جامع مالی با رویکرد ERP
٤. سامانه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مقداری صنعت نفت
٥. سامانه جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات ادارة نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی
٦. راه‌اندازی سامانه‌های Pars Plant ،Pars Map به منظور شبیه سازی سه بعدی (3D Modeling) سایت‌های صنعتی و طراحی Piping پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی
٧. ایجاد مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی
٨. عملیاتی نمودن استانداردهای رایج فاوا در تمامی سطوح ISMS / ICT Security Master plan    (شرح)
٩. پروژه معماری سازمانی فاوای نفت (Enterprise Architecture)    (شرح)
١٠. سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
١١. سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
١٢. سامانه کارت امتیازی متوازن (BSC) از سامانه های مدیریتی    (شرح)
١٣. سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
١٤. سامانه آموزش الکترونیکی (E-Learning)
١٥. طراحی و پیاده سازی سرویس های مخابرات داده نظیر ویدئو کنفرانس, (Video Conference) VOIP و ...
١٦. سامانه قراردادهای حقوقی
١٧. سامانه تطبیق اسناد و سپرده‌های حساب های امور صندوق ها
١٨. سامانه پوشش کانون های بازنشستگی امور صندوق ها در سیستم پرداخت
١٩. طراحی و تبدیل واسطه کاربری (User Interface) سامانه های کاربردی قدیمی (Legacy Systems) به GUIهای تحت Web
٢٠. سامانه گزارش ساز
٢١. سامانه ماموریت های خارج از کشور
٢٢. سامانه دارایی های حراست
٢٣. سامانه اطلاعات استراتژیک صنعت نفت
٢٤. سامانه امور مجامع
٢٥. سامانه‌های نوین فنی / مهندسی (Oil & gas Industry Technical & Engineering New Systems)     (شرح)
 
 
امتیاز دهی