چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ١. میدانهای نفتی / گازی دیجیتال هوشمند (Smart Oil & Gas Digital Fields)    (شرح)
٢. سامانه Dispatching شرکت ملی نفت ایران    (شرح)
٣. طراحی و ساخت سایر ماژول های ERP ظرف چند سال آینده
٤. بسط و توسعه سرویس های دولت الکترونیک، تجارت و خدمات الکترونیک    (شرح)
٥. عملیاتی نمودن استانداردهای رایج ICT در تمامی سطوح COBIT & ITIL
٦. بسط و توسعه سرویس ها به صورت ASP (Application Service Provider) از طریق اینترانت و اینترنت
٧. بسط و توسعه شبکه های زیرساخت و شبکه های کامپیوتری
٨. بسط و توسعه سرویس های مخابرات داده نظیرویدئو کنفرانس, (Video Conference) VOIP و ...
٩. سامانه مدیریت دانش (Knowledge Management)    (شرح)
١٠. بکارگیری تجارب فاوای شرکت های برتر بین المللی نفتی برای افزایش بهره وری در صنعت نفت با اولویت صیانت از مخازن نفت و گاز
١١. گسترش فناوری اطلاعات در لایه های مختلف زنجیره ارزش صنعت نفت
١٢. تدوین و تبیین شاخص ها و استانداردهای به کارگیری فاوا برای ارتقاء و بهره وری صنعت نفت
١٣. کمک به اصلاح فرآیندهای صنعت نفت با لحاظ نمودن فناوری اطلاعات و پیمایش مسیر تبدیل داده به سرمایه و مدیریت دانائی و خرد
١٤. کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی و تقویت زیرساختی از طریق حمایت از تولیدات داخلی ICT
١٥. سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار (Business Process Management System)     (شرح)
١٦. برنامه ریزی جامع آموزشی به منظور بالا بردن مهارت و دانش کارکنان
١٧. تحقیق و توسعه (R & D) در زمینه تکنولوژی های جدید ICT و فراهم نمودن بستر آموزشی فناوری های جدید
١٨. سامانه پیوسته جامع اطلاع رسانی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران
١٩. گسترش و توسعه مرکز داده
 
امتیاز دهی