چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 فرم های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
•فرم اعلام درخواست تغییر
•فرم شناسنامه تغییراتفرم های فناوری اطلاعات و ارتباطات
•فرم اعلام قطعی سیستم یا سرویس
فرم ارزشیابی سه ماهه کارکنان بدو استخدامفرم های واحد آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرم ثبت نام در دوره های آموزشی
فرم معرفی نامه شرکت در دوره های آموزشی کامپیوتر ( داخل شرکت نفت )
فرم نظر سنجی دوره های آموزشی
فرم انصراف از ثبت نام دوره ها
معرفی نامه شرکت درکلاسهای زبان انگلیسی(مکاتبه ای- غیرحضوری)
معرفی نامه شرکت درکلاسهای زبان انگلیسی(کلاسهای داخل مرکز)
معـرفی نامـه جهـت شـرکت دردوره های آموزشی زبان (کلاسهای خارج از مرکز)
معرفی نامه شرکت در دوره های زبان انگلیسی خارج از مرکز ( سفیر )فرم های واحد خدمات کاربران
فرم استفاده از سرویس اتاق پاک
درخواست رفع اشکال کاربران
فرم ثبت گزارشات خدمات کاربرانفرم های واحد اتوماسیون اداری
فرم آموزش دبیرخانه سیستم گردش مکاتبات اتوماسیون اداری
فرم آموزش مدیر ویژه سیستم گردش مکاتبات اتوماسیون اداری
فرم آموزش ویژه روسا و کارشناسان سیستم گردش مکاتبات اتوماسیون اداری
فرم امکان سنجی ( روش اجرائی پیاده سازی اتوماسیون اداری)
فرم آموزش دبیرخانه سیستم گردش مکاتبات سازمان الکترونیک
فرم آموزش مدیر ویژه سیستم گردش مکاتبات الکترونیکی سازمان الکترونیک
فرم آموزش سیستم گردش مکاتبات ویژه مدیران و کارشناسان سازمان الکترونیک
فرم آموزش اطلاعات پایه سیستم گردش مکاتبات
فرم صورتجلسه
فرم معرفی نمونه امضاء به عنوان امضاء الکترونیکی در سیستم گردش مکاتبات بدون کاغذ
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم تعیین سطح دسترسی کاربران سیستم سازمان الکترونیکفرم های واحد سخت افزار
فرم درخواست قطعه سخت‌‌افزاری
فرم نگهداری و کنترل سوابق کیفیت
برنامه سرویس ماهیانه دستگاه‌های سایت کامپیوتر شرکت ملی نفت ایران
فرم مشخصات استفاده کنندگان راه دور (SNA یا TCP / IP )
تحویل تجهیزات تعمیر شدهفرم های واحد تامین و تدارکات کالا
درخواست کالا از انبار
رسید انبار
حواله انبار
برگشت کالا به انبار
تغذیه فایل در سیستم‌های کامپیوتری
کاردکس انبار
فهرست تامین کنندگان خدمات / کالا
مشخصات و رتبه بندی تامین کنندگان خدمات / کالا
جدول مقایسه، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خدمات / کالا
فرم درخواست خرید / تامین خدماتفرم های واحد پشتیبانی فنی سیستم
درخواست رفع اشکال کاربران
درخواست انتقال برنامه ها و رویه ها
فرم تقاضای USERID و دسترسی به فایلها
 
 
امتیاز دهی